PVC ლენტა

PVC ლენტა რულონებად.

თერმოჩაჩები

ჩვენ კლიენტებს ვთავაზობთ ინდივიდუალური დიზაინის შემუშავებას და პროდუქციის დამზადებას უმოკლეს ვადაში. ღვინის და კონიაკის თერმოჩაჩები შეგვიძლია დავამზადოთ სხვადასხვანაირი.

ლამინირებული ჩაჩი

ლამინირებული ჩაჩი შამპანიურის ბოთლისთვის.

ალუმინის საცობი

ალუმინის საცობი

კომპანიის შესახებ
შ.პ.ს. „დაჩი 98“ დაარსდა 1998 წლის 26 აგვისტოს. მისი დამფუძნებლები არიან: ბატონი ტარიელ სოხაძე და თეიმურაზ  ვედიაშვილი. კომპანიის საქმიანობის სფეროა თერმო ჩაჩების, ლამინირებული ჩაჩების, ცქრიალა ღვინოების მიუზლის, ღვინისა და კონიაკის საცობების წარმოება-რეალიზაცია. ასევე კომპანია ეწევა ალკოჰოლური და არა ალკოჰოლური ალუმინის საცობების რეალიზაციას.

თავდაპირველად მოხერხდა სპეციალური დანადგარების შეძენა რომელიც უზრუნველყოფდა თერმო ჩაჩების წარმოებას. გარკვეული პერიოდის შემდგომ წარმოებულ საქონელზე მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად 2001 წელში კომპანიამ გადაწყვიტა შეეძინა ახალი დანადგარი. 2004 წელს განხორციელდა ახალი დანადგარის შეძენა და ამავე წელს კომპანიამ გადაწყვიტა წარმოების სფეროს გაფართოება და შეიძინა პორტუგალიური AZEVEDOS-ს ფირმის კორპის საცობების გადამამუშავებელი სპეციალური მანქანა-დანადგარები, რომელიც უზრუნველყოფს კორპის საცობების საბოლოო დამუშავებას. 2006 წლამდე კომპანიის განვითარების მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე ავიდა, მაგრამ 2006 წლის ემბარგოს და 2008 წლის ომის შემგომ, კომპანიამ დაიწყო სტაბილური მაგრამ შეზღუდული რაოდენობის პროდუქციის გამოშვება რომელიც გრძელდებოდა 2012 წლამდე.

დაგვიკავშირდით:

+995 32 2 69 56 28;
+995 32 2 69 98 14;
ვახტანგ ნინუა N3; თბილისი, საქართველო 0192
Facebook Google Twitter Youtube